Bộ màng lưỡi cạo Braun Cruzer

Bộ màng lưỡi cạo Braun Cruzer: Màng cạo + lưỡi dao BraUn Cruze2,3,4,5,6 và 2775, 2776, 2864, 2865, 2866, 2874, 2876 (5733) Z40, Z50, Z60 ,2778, 2878 (5734) 2675 (5732) 2828, 2838 (5730)

Contact Me on Zalo