Lưỡi tông đơ cắt tóc Codos – Lưỡi thay thế

  • Lưỡi  thay thế tông đơ Codos CHC T6
  • Lưỡi  thay thế tông đơ Codos CHC T8
  • Lưỡi  thay thế tông đơ Codos CHC T9
  • Lưỡi  thay thế tông đơ CodosCHC958
  • Lưỡi  thay thế tông đơ Codos CHC961
  • Lưỡi  thay thế tông đơ Codos CHC968
Contact Me on Zalo